Donate
Zdjęcia do filmu trwały od 16 marca do 22 kwietnia.
27 dni zdjęciowych spędzono na Ukrainie.
W zdjęciach wzięło udział ponad 120 aktorów i 700 aktorów z crowdsourcingu.
Teraz trwa okres postprodukcji.
Film będzie gotowy do września 2023 roku.
 

O PROJEKCIE

Ten projekt jest dramatem, stworzonym na podstawie wydarzeń realnych. W kwietniu 2022 r. zostało wiadomo, co się odbywało w Buczy oraz innych miastach Ukrainy, które były okupowane przez wojska rosyjskie. Naszą misją jest — opowiedzieć o tragedii narodu ukraińskiego ludziom z całego świata. Ten film — to historia uchodźcy z Kazachstanu, który uratował setki Ukraińców z Buczy i innych miast w czasie okupacji.
 
Wszystkie zdjęcia do filmu będą kręcone na terenie Ukrainy.
 
Kręcenie materiału filmowego — wiona 2023 r.,
 wyświetlenie —  zima-wiona 2024 r.
 
Został zebrany zespół produkcyjny i w sierpniu przeprowadzono filmowanie zwiastuna.
 
Budżet filmu tworzy się przy pomocy datków, sponsorów i inwestorów niezależnych.
 
Realizacja tego projektu pomoże Ukrainie na arenie międzynarodowej.

BOHATER GŁÓWNY

 
Kostanty Gudauskas
Kostanty Gudauskas — jest Żydem litewski, obywatelem Kszachstanu, aktywistą, który dostał azyl w Ukrainie i mieszka w Buczy. Z rozpoczęciem inwazji rosyjskiej dzięki swojemu paszportowi kazachskiemu ma możliwość przejazdu na okupowany przez wojska rosyjskie teren i wywożenia stąd mieszkańców cywilnych. Konstanty nie tylko ratuje 203 osoby, a na własne oczy widzi całe okrucieństwo wojny i okupacji — zabójstwa, rabunki, gwałty.

Uniesiony

376,472 $ out of 568,472 $
66%

Wzmacniacz

FAQ

Praca nad filmem (przygotowanie) już się zaczęła, właśnie kręcenie materiału, w zależności od gotowności i finansowania, jest zaplanowane na początek-środek zimy.
Kwota minimalna, niezbędna dla projektu, to  568 472 $, jeżeli zostaną uzyskane dodatkowe fundusze — będą skierowane na postprodukcję i udoskonalenie części wizualnej, oraz na promocję filmu na rynkach filmowych i festywalach.
Rozpowszechnić informację wśród swoich przyjaciół i znajomych. Link na stronę media społecznościowe projektu. Jeżeli państwo znają ludzi, którzy mogą zostać potencjalnymi inwestorami — prosimy o kontakt, informacja zwrotna jest na stronie.
Kwoty, której może brakować, producenci będą szukać u sponsorów, inwestorów prywatnych lub będą ubiegać się o kredyt
Wszystkie zebrane pieniądze trafiają bezpośrednio na konto sp. z o. o. "Buczafilm". Przedsiębiorstwo zostało stworzone wyłącznie dla realizacji tego projektu. Właśnie ten podmiot prawny zawarł umowę z platformą "Wayforpay". Wydatki firmy będą odpowiedzialne, zwłaszcza władzom skarbowym Ukrainy.
PayPal nie daje możliwości w Ukrainie dostawać pieniądze podmiotom prawnym, dlatego zrzutka prowadzona jest na konto PayPal producenta i scenarzysty Aleksandra Szczura, a stąd transzami będzie przekazywana na konto sp. z o. o. "Buczafilm", o tym będą sprawodzania.
Wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa i strach okupacji obecnie przeżywają inne tereny. Naszym zdaniem, to jest ważne — przekazać informacje o tym jaknajwiększej ilości ludzi, żeby narody innych krajów oraz ich liderzy polityczni nie przestawali, a podnosili wsparcie Ukrainy w jej walce o wolność i niepodległość.
W napisach końcowych twórcy wskażą wszystkich mecenasów, którzy będą mieli do tego chęć.
Liczymy na jesień 2024 r., bardziej dokładne terminy na tym etapie nie możemy podać, ponieważ nie jest wiadoma szybkość zebrania niezbędnej kwoty, też na proces kręcenia materiału może okazywać wpływ sytuacja wojenna w Ukrainie.
Najpierw planujemy wyświetlić film na kilku dużych festywalach filmowych, po tym organizować maksymalnie szeroką dystrybucję filmu poprzez dystrybutorów czy platformy streamingowe. Możliwość osobnego czy wcześniejszego wyświetlania w tym momencie nie jest znana, ponieważ będzie zależała od porozumienia prawnego.